Epidemiologia

Łuszczyca nie jest chorobą zakaźną i nie można się nią zarazić od drugiego człowieka.

Na łuszczycę cierpi około 3-4 proc. populacji. W Polsce choruje 1 mln osób, na świecie 125 mln!.

Łuszczyca to ogólnoustrojowa choroba zapalna należąca do chorób autoimmunizacyjnych.

To nieuleczalna choroba przewlekła. Jednak przy zastosowaniu odpowiedniej terapii łuszczycę można kontrolować, redukując lub eliminując jej objawy.

Łuszczyca to choroba stygmatyzująca i wciąż postrzegana przez pryzmat stereotypów.

Nieestetyczny obraz zmian pojawiających się na skórze powoduje brak akceptacji choroby przez samego pacjenta jak również odrzucenie i niechęć otoczenia.

Share This